Увоз скупова подешавања из архиве

Користите ову опцију за постављање скупова подешавања који су сачувани на Ваш рачунар функцијом за извоз.

Индекс свих датотека помоћи
Show this help in language: English