Дозволи дупликате појмова

Ако укључите ову опцију, биће дозвољено да вишеструки појмови имају исто концептуално име.

Индекс свих датотека помоћи
Show this help in language: English